ai pro cho mình hỏi cái này với!!! • Mình đang sử dụng 1 con vps để chạy các gói web mysql giờ mình cài thêm nodejs với mongo lên thì khi chạy ssh để start server node của mình thì mysql service nó dừng hẳn luôn! ai gặp trường hợp này rồi chỉ giúp với nha • Lỗi này chung chung quá. Cách tốt nhất là phải check logs của mySQL. Cũng có thể là do RAM không đủ. Bạn check lại RAM và start lại service xem.

  papa elf

  0


 • @tuanquynet said in ai pro cho mình hỏi cái này với!!!:

  Lỗi này chung chung quá. Cách tốt nhất là phải check logs của mySQL. Cũng có thể là do RAM không đủ. Bạn check lại RAM và start lại service xem.

  thanks! để mình kiểm tra thử


Log in to reply