Freelancer, Front-end developer (Angular 1, React) - $1600 or $9/hour - HN or HCMC • I'm looking for an experience front-end developer, especially with Angular 1, ReactJS. (>1 year experience)
  Working directly with me.

  • Salary: $1600 or $9/hour
  • Contract: will be a lot of work for you if you're qualified, but initially 2 months contract,
   start from November or sooner
   Contact me: [email protected] or skype: cuongvanta


 • Làm bằng Vuejs được không bạn • @khoaichat :  Hi Bạn, mình đang cần 1 người có kinh nghiệm với 2 framework này. bọn mình ko làm với Vue • Cho mình đăng ký với bạn, mình sử dụng tốt nodejs, angular, sequenlize • Thanks all, mình đã tìm được ứng viên rồi


Log in to reply