Nodejs anh em chỉ giáo về socket.io  • Hi anh em. mình đang làm một app nhỏ chát bằng nodejs. Mình gặp lỗi khi mỗi lần click connect vào room thì các lần chát mình nhận được đúng bằng số lần mình connect vào room đó. Mặc dù kiểm tra connect thì vẫn chỉ thấy 1 ạ.
    0_1507513061217_image.png
    0_1507513027208_image.png
    anh em cho mình xin ít kinh nghiệm với  • @Lsn-GanTo bạn xem lại mấy đoạn io.sockets nhé, như thế là gọi toàn bộ socket đang kết nối.


Log in to reply
 

});