MongoDB Server Script • Mình cần gọi function đã store trong db nhưng không cách nào gọi được, tìm trên mạng thấy có db.eval() nhưng lại ko support cho mongodb 3xx, không biết có cách nào khác để gọi serverscript không nhỉ, trong shell của mongodb thì có:

  • db.loadServerScripts()
  • myFunction ()

  nodejs chưa biết gọi làm sao, mong mọi người chỉ bảo. • Bạn cần wrap function vào async call rồi eval nó, nên wrap vào anonymous function self invoke khi chạy để tránh pollute global và giúp gabage collection collect function đó sau khi chạy xong. Vì Eval sẽ run trên global ..

  ví dụ ( es6 )

  (async ( ) => {
  var db_script = await DB.CALL()
  eval(db_script);
  })( )


Log in to reply
 

});