Xin hỏi về dạng dữ liệu Date • Xin chào các a chị em Nodejs
  Mình gặp 1 dạng dữ liệu trả về là string có giá trị như sau:

  time:"/Date(1512885600000)/";

  Nhưng không hiểu là Date(1512885600000) này là dạng thời gian gì.
  Mình thử các tool convert datetime nhưng chưa tìm ra được giá trị đúng 🙂
  Bạn nào biết dạng datetime này cho mình phương án parse nó ra với ạ 😄
  Xin cám ơn.


 • Global Moderator

  Con số đúng phải là bao nhiêu bạn ?
  Mình gõ vào Console Developer của chrome thì nó ra như thế này:

  new Date(1512885600000)
  // Sun Dec 10 2017 13:00:00 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
  

  Như trên thì số 1512885600000 là số miliseconds tính từ thời điểm 01/1/1970. Bạn có thể parse nó ra bằng cách bóc tách số miliseconds và khởi tạo mới 1 đối tượng Date. Như thế này:

  var ms = "/Date(1512885600000)/".match(/\d+/).join()
  console.log(ms)
  console.log(new Date(parseInt(ms)))
  // 1512885600000
  // Sun Dec 10 2017 13:00:00 GMT+0700 (SE Asia Standard Time)
  

Log in to reply
 

});