Hỏi về bất đồng bộ trong nodejs • Mọi ng cho t hỏi, t đang viết nodejs express kết nối với database mongodb. cấu trúc của nó kiểu như thế này:
  0_1508811112222_Capture.JPG
  nhưng js bị dính bất đồng bộ nên cái output k bao giờ đc đủ x, y ,z. Ae cho ý kiến trong trường hợp này xử lý thế nào để query đc hết rồi mới đưa ra res. Tks. • Bạn có thể sử dụng 1 số thư viện như: async - caolan ...
  Hoặc nếu biết Promise thì có thể dụng Promise.all() • tks. cho mình hỏi thêm là so với callback thì sử dụng asyn await hay promise có ưu điểm gì hơn ngoài việc tránh callback hell (code khó nhìn, khó sửa). • ES7 hỗ trợ async/await nhằm xử lý mấy vụ này . Trước đó ES6 là promise
  Sử dụng async/await giúp code gọn đi rất nhiều .
  async function main() {
  await todos()
  // todos2 () ... more
  } • làm vầy cho nó lành

  db.collection('col1').findOne(query1,function(err,result){
    console.log(result);
    db.collection('col2').findOne(query2,function(err,result){
      console.log(result);  
      db.collection('col3').findOne(query3,function(err,result){
        console.log(result);  
      })    
    })    
  })
  


 • @Thuc-Nguyen-tan Ban đầu mình cũng làm thế này @@ • Code thế nào thì tùy phong cách mỗi người.
  Code cho mình hiểu 1 kiểu
  Code cho mọi người hiểu 1 kiểu
  Code cho dễ nâng cấp bảo dưỡng bảo trì 1 kiểu

  Mọi người nên tham khảo các dự án lớn được public để rút kinh nghiêm
  Định nghĩa "dự án lớn" thì các bạn google nhé 😉 • @GReaper

  bi giờ thì làm thế nào? có phải return không? • 
    var list_user=[];
    Owner
    .sync({force:true})
    .then(function(){ return Owner.create({name:'thuc101',role:'admin'}); })
    .then(function(u){ list_user.push(u); return Owner.create({name:'thuc102',role:'editor1'}); })
    .then(function(u){ list_user.push(u); return Owner.create({name:'thuc103',role:'editor2'}); })
    .then(function(u){
      list_user.push(u);
      console.log(list_user);
      Owner.findAll()
      .then(function(ds){
        var data = { ds: ds }
        res.render('sequenlize_re/uuid2', data);
      })
    })
  
  
  

  Mình nghĩ trong monggo cũng có thế viết vậy .
  then 1 đẩy kết quả vào then 2
  then 2 đẩy kết quả vào then 3
  .......
  list sẽ hứng trọn tất cả.
  any idea? • Bạn dùng Promiss.All sẽ resolve được trường hợp này

  var p1 = new Promise((resolve, reject) => { 
   setTimeout(resolve, 1000, "one"); 
  }); 
  var p2 = new Promise((resolve, reject) => { 
   setTimeout(resolve, 2000, "two"); 
  });
  var p3 = new Promise((resolve, reject) => {
   setTimeout(resolve, 3000, "three");
  });
  
  Promise.all([p1, p2, p3]).then(function(values) => { 
   console.log(values); //Kết quả: values = ["one", "two", "three"]
   res.send(values) // Xử lý Response ở đây
  }, function(error) {
   console.log(error);
   res.send(error);
  });
  

  Tham khảo thêm Promiss.All tại đây nhé
  https://developer.mozilla.org/vi/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise/all


Log in to reply
 

});