Làm sao để lấy dữ liệu ở node sau khi AJAX truyền đi? • Mình mới học node, mong các bác giúp đỡ.

  • Mình muốn làm cái form sign up để check email có trùng không nên cần dùng ajax nhưng ko biết làm sao cho server nhận.
  • Sẵn cho mình xin tài liệu hay khóa học về node trên mạng luôn. Tiếng anh mình có nhưng không chuyên.
   Cám ơn các bác.

  // script bên Client
  0_1508897065651_scriptjs.png
  // node Server
  0_1508897114647_nodejs.png • Chào bạn !
  Có lẽ bạn chưa nắm rõ mặt back-end và front-end . Cái việc ajax url là việc post dữ liệu formData từ client-side lên back-end thông qua giao thức http/tcp . Để lấy dữ liệu từ client-side, bạn chỉ viêc gọi theo nhiều cách thức response body , response params . Ajax từ client side chỉ là phương thức chuyển giao dữ liệu từ formData nhận được .

  $.ajax({
    url: url,
   method: 'post',
   data : formData,
   ....... do something
  })


 • Bạn có thể code mẫu ở phía server cho mình xem được không? • Phia SERVER-SIDE :

  app.post('/send, (req, res) => {
  var item = {
  name : res.body.name // ====> value response from client-side
  }
  data = new data(item)
  data.save()
  })

  Rất đơn giản phải không nào !
  Chúc bạn làm tốt . • Thêm một nếu bạn muốn server nhận được, thì phải thêm parser trên server nhá,

  ví dụ :

  https://github.com/meanjs/mean/blob/ab891623d79389eee9804e4921fa68721b99c4f3/config/lib/express.js#L86

  Các loại parser thì ở đây hết nhé :

  https://github.com/expressjs/body-parser


Log in to reply