Làm sao để lấy dữ liệu ở node sau khi AJAX truyền đi?


Log in to reply
 

});