[VP9 Hiring] Junior/Senior Nodejs Dev – Up to $1.500 • [VP9 Hiring] Junior/Senior Nodejs Dev – Up to $1.500
  Mô tả công việc:
  Tham gia phát triển các sản phẩm và giải pháp trên nền Web với các sản phẩm của công ty, gồm nền tảng CMS quản lý các luồng camera, quản lý người dùng, phân quyền, quản lý các services tương tác với các thành phần và thiết bị trong hệ thống.
  Xem chi tiết công việc tại link này:
  http://devjob.vn/jobs/juniorsenior-nodejs-dev-up-to-1500
  0_1509679753794_JD-VP9-Dev.docx

  DevJob.vn is a recruitment website, specialized jobs in the IT industry.
  DevJob | IT Jobs | All Jobs for IT People | Free post Jobs

  0

Log in to reply