Mình đã từng deploy app dùng socket lên heroku rồi, bản free vẫn chạy bình thường nhé


Log in to reply