Lỗi khi dùng Socket.io chạy trên iis node  • Mình chạy socket trên node vẫn bình thường nhưng khi chạy trên iis node thì nó bị bung lỗi này, có ai gặp qua chưa nhỉ, không biết fix ra làm sao, mong mọi người chỉ giúp
    0_1510213324361_Sketch.png


Log in to reply
 

});