TypeError: Request path contains unescaped characters • Chào cả nhà, mình gặp một vấn đề như thế này
  khi cài package [email protected] trên centos6/node8.4 và thực hiện request thì văng lỗi này:
  TypeError: Request path contains unescaped characters
  at new ClientRequest (_http_client.js:125:13)
  at Object.request (http.js:39:10)
  at Object.request (https.js:239:15)
  at FetchStream._runStream (/xxx/node_modules/fetch/lib/fetch.js:276:34)
  at FetchStream.runStream (/xxx/node_modules/fetch/lib/fetch.js:270:14)
  at FetchStream.<anonymous> (/xxx/node_modules/fetch/lib/fetch.js:289:22)
  at Object.onceWrapper (events.js:316:30)
  at emitOne (events.js:115:13)
  at ClientRequest.emit (events.js:210:7)

  Mình nghĩ đây là lỗi version, đã cài lại nhiều lần nhưng ko được, có ai gặp lỗi này rồi chỉ mình với.
  Cảm ơn mọi người.
  at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:565:21)


 • Global Moderator

  @Phạm-Văn-Thành Đó là bạn nghĩ. Thực tế bạn đã search chưa ?
  Bạn follow theo issue này xem có manh mối gì ko ?
  https://github.com/request/request/issues/2046

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • mình test thì package fetch khi request 1 link dạng http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?18917-Đặt-câu-tiếng-anh/page24 sẽ ngã ngửa ra chết @@ • @Phạm-Văn-Thành Fix được chưa ông?

  @AntoniD

  0

Log in to reply