Xử lý khi render markdown qua html • **Chào anh em.
  Cho mình hỏi lúc mà render md qua html mình gặp phải vấn đề là kích thước của cái ảnh nó quá khổ :( nên nó làm bung hết css của mình.
  mình dùng markdown-it
  Ae có cách nào để giải quyết không?alt text • npm markdownparser

  trường hợp của bạn mình dùng css width: 100%; cho class entry-content img • This post is deleted!

Log in to reply