Stream video with avatar  • Minh dang lam cai api stream video. Nhung muon truoc khi click vao de chay thi video nay co 1 cai hinh show len, giong nhu anh dai dien tren youtube vay. Moi nguoi cho minh xin y kien ve phan nay ( phan nay fontend k xu li nen chi xu li phia server ). tks all (sr may khong co vietkey =]])


Log in to reply
 

});