Cluster vs multi-app nodejs? • Mình có một ứng dụng nodejs sử dụng socket.io. Sau một thời gian tìm hiểu trên mạng thì thấy có 2 hướng để deploy nó:

  • 1 là sử dụng cluster mode của pm2 và sticky-session
  • 2 là chạy 2 ứng dụng node riêng biệt và sử dụng cân bằng tải ip-hash của Nginx

  T có vẻ thích cách 2 hơn vì nó không phải sửa cấu trúc code bên trong app.

  Thắc mắc của mình là 2 cách này có gì khác nhau và tại sao lại giới hạn số lượng node app, số lượng node worker trong cluster mode bằng số lượng core của cpu?

  Cám ơn mọi người nhiều! • Thắc mắc của mình là 2 cách này có gì khác nhau và tại sao lại giới hạn số lượng node app, số lượng node worker trong cluster mode bằng số lượng core của cpu?
  ==> Chắc để dễ chia CPU cho thread nodejs


Log in to reply
 

});