Thắc mắc về angular và vuejs  • Mình đã học qua angular 2 4 rồi. Tuy nhiên dạo quanh facebook này nọ thấy mọi người hay kêu nên học vuejs thay vì angular hay react. Vậy liệu vue có thay thế angular nổi k. Mình chỉ sợ học xong lại k ai dùng đến thì phí cả công


Log in to reply