mời mấy bạn xem thử demo nodejs • https://tuyendungtonghop.herokuapp.com/ , dưới máy localhost thì nó load được 3 website canthoinfo.com, tuyendungplus.com, livecantho.com mà lên heroku thì nó lấy thiếu

  • ban đầu mình dùng request bất đồng bộ sau đó không ổn mình dung request-promise đồng bộ, mình hiểu sao nó lấy thiếu vì dưới máy nó bình thường


 • Thế lấy API của 3 trang đó xong bạn sử lý như thế nào?. • Như mình sẽ vẫn request bất đồng bộ, thằng nào xong thì lấy kết quả nối vào kết quả đã có. NỐI thêm chứ không phải gán lại • Đúng rồi bạn mình dùng request mà nó chật bất đồng bộ có lúc đầy đủ tin lúc mất! sao đó mình dùng request-promise, mình tạo 1 mảng data để nối tiếp các request, dưới mấy locahost thì chạy ok, nhưng lên hosting thì nó lại mất k hiểu sao hay website chạy chậm • @thanhhoacth2013
  Ngon đó bạn.
  Mình cũng đang có ý định 1 site tuyển dụng
  Sẽ có trong thời gian tới
  Một nơi lấy data tham khảo khi site roda :) • @thanhhoacth2013 Debug thế này cho chắc ăn nhé.
  Cho nó chạy bất đồng bộ bình thường đi, không cần thằng nào nào nhường thằng nào hết. Lấy xong thì nó chạy callback của mình đúng không?. OK, đầu tiền cứ nối data vừa get được với data hiện tại, xong console.log luôn xem api nó đã trả về chưa, nếu có 3 console.log thì chứng bỏ 3 api của 3trang kia chạy ổn, còn thiếu thì có trang nào đấy nó chưa trả về. • @Nguyen-Van-Hoang ok a bạn để mình viết lại test lại xem coi! • @Khoa-Lê-Duy hay đó a bạn ::) • @thanhhoacth2013 Trên heroku bạn dùng database gì vậy bạn? • @Thuc-Nguyen-tan ah minh không có dùng bạn, bạn có thể sài postgress và mongodb nhé • À ra thế bạn scan 3 thằng kia à?


Log in to reply