lỗi : upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream - 502 gateway  • Xin các pro ra tay giúp đỡ, mình đang làm 1 app sử dụng vòng lặp để request , nếu vòng lặp nhỏ hơn 100 thì vẫn chạy ổn nhưng tăng vòng lặp lên 300 lần thì lại bị lỗi : upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream mình dùng nginx ubuntu , lỗi 502 gateway xin các pro chỉ cho cách config nginx với ạ  • Mình không dám nói là đúng hay ko nhé vì mấy hôm trc mình cũng bị 502. Mình cũng nghĩ như bạn là do config nginx chưa đúng nhưng lỗi lại là do code của mình sai nên bị 502. Khi biết code sai chỗ nào mình đã sửa và chạy bt.

    Như bạn nói nếu để nhỏ hơn 100 vẫn chạy đc nhưng 300 thì bị lỗi thì bạn xem lại phần time out xem. Hay code có đoạn nao chưa hơp lý ko.


Log in to reply
 

});