Tạo API cho database MongoDB • Như title ạ em muốn tạo 1 cái API để lấy dữ liệu từ database mongoDB. Em mới học nên còn nhiều cái hạn chế nên mong mọi người cho em xin chút chỉ dẫn hoặc key word ạ

 • mình có tham khảo trên đấy nhưng không rõ về cách tạo 1 API như nào @@ • theo thiển ý của mình việc gì bạn phải đi theo cái từ ngữ ấy chi cho mệt. API thực sự theo ý mình là một tập hợp các function của mình thôi để làm cái việc gì ấy. Ví dụ Bi giờ bạn quan tâm đến Mongo đúng hông?, vậy bạn phải thiết lập cho mình cách phương thức để tác động đến nó để nó trở thành một cái thùng chứa dữ liệu của mình, đó là các phương thức thêm, xóa sửa, view và nối kết dữ liệu....bạn làm tốt các chức năng này thì nó trở thành API thôi. • Nếu bạn muốn thực hành viết API thì những kiến thực bạn cần phải nắm:
  Bước 1:

  • Giao thức HTTP
  • RESTFul API:
  • Tìm hiểu Mongodb
  • Tìm hiểu Mongoose framework
  • Tìm hiểu Expressjs & Restify
  • Viết simple CRUD API cho todo-list app.

  Bước 2:

  • Tìm hiểu thêm: Loopback hoặc SailsJS
  • Viết đầy đủ API cho app lớn.

Log in to reply
 

});