Socket.io + Nodejs  • Em chào mọi người ạ , em đang làm 1 project về socket io với Nodejs .
    vấn đề của em là khi tạo ra các room , kki 1 user kết nối vào nhiều room , sau khi thoát khỏi room này để sang room khác chat , vậy làm sao để khi bên room mình vừa thoát ra nếu có tin nhắn mình vẫn nhận được thông báo ạ .
    mong anh chị giúp em , e cảm ơn ạ.


Log in to reply
 

});