Bàn về Firebase liên quan các collections • Mình đang muốn tìm hiểu các collections liên quan với nhau.

  Ví dụ như
  Collections : Users và Playlists
  1 playlist document sẽ có thuộc tính userid

  mình đang nghĩ nếu lúc xóa user sau đó xóa playlist của user thì khi xóa user nhỡ trục trặc gì đó , chưa kịp thực thi lệnh xóa playlist thì playlist đó sẽ không có cách nào xóa được, trừ khi nào console firebase.

  Có cách nào giải quyết tình trạng này không các bạn? • Mình ko rành Firebase nhưng thấy đa số các dbms đều có transaction để đảm bảo việc thực hiện một tập hợp các câu lệnh thành công thì mới commit.


Log in to reply
 

});