React SSR chạy nhanh hơn hẳn so với bình thường và một số thứ về SSR  • Mình có code môt chút giao diện sử dụng SSR để so sánh tốc độ.
    Sau khi dùng SSR của React thì mình không cần dùng view engine nữa. Tuy nhiên thì có 1 sự khác nhau rất lớn giữa ReactDOM.render và hydrate. có vẻ hydrate chạy nhanh hơn nhưng không chạy đúng một số case như mình mong muốn. Bạn hãy xem qua code của mình và cho ý kiến hoặc có thể tham khảo cách viết Component của mình. hiện tại các Component chưa có state

    Tiện đây mình cần một bạn biết viết tốt api bằng expressjs để cùng học và hợp tác
    code https://github.com/nguyenvanhoang26041994/jscv_ssr
    https://jscv-ssr.herokuapp.com/


Log in to reply
 

});