Tài liệu học MEAN stack từ đầu với Mongo, Express, Angular và Node qua dự án thực tế (tham khảo)  • Xin chào mọi người, hiện tại mình cũng đang tìm hiểu về node.js, cụ thể là mean stack, viết tắt của Mongo, Express, Angular và Node
    sau đó học thêm về các loại cơ sở dữ liệu hoặc cloud và framework khác thay thế angular nếu cần thiết cho công việc.
    Nên mình muốn tìm các bạn có nhu cầu cùng nhau học hỏi và giúp đỡ nhau.
    Đây là website của mình (có chứa tài liệu để học từ đầu cho các bạn chưa viết gì về mean stack), dùng trên wordpress, mọi người có thể thoải mái đăng ký và viết bài đóng góp cho mình và mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.
    http://lethethong.com/category/tai-lieu-huong-dan/hoc-mean-stack/


Log in to reply