Cần freelancer nodejs chức năng đơn giản • Hi All
  Tớ đang làm 1 project về Live Chat bằng Nodejs, như subiz, nhưng vì không chuyên về Node nên hơi khó khăn, ( tớ chuyên php ) Cần 1 bạn freelancer hộ tớ 1 vài tính năng
  Kinh Phí 500k. 1 Vài tính năng nhỏ thôi. Socket.io
  Mô tả tính năng: Khi ông khách hàng A vào chat lần đầu, sẽ có 1 user chat với khách đó, lần sau ong ấy vào chat, thì add user đó vào chat với ông ấy luôn, để nta hiểu câu chuyện, không mất công hỏi lại. Thêm tính năng thông báo góc bên phải màn hình khi có tin nhắn mới.
  add skype: khanhpoly12 trao đổi nhé.
  Thanks! • mời anh em xem thử cái chat room của mình
  chat demo • @Thuc-Nguyen-tan mời bạn xem thử cái web chát đơn giản lúc mới học nodejs của mình yolo-social.azurewebsites.net • @qkhuyit
  hi, beauty site bạn, nhưng vào đăng ký dài dòng quá làm biếng vào bạn a;
  Thường socket có một socket id, làm thế nào đặt tên cho một socket, ví dụ một người connect vào với tên họ đăng ký là xyz làm sao tôi đặt socket tương ứng với họ là xyz?
  solution của bạn thế nào?


Log in to reply
 

});