Tìm người hợp tác  • Minh đang dư định làm một app , muốn tìm người có chuyên môn về react native để hợp tác. Phần api và web mình sẽ lo, ai quan tâm gửi mail cho minh: [email protected] hoặc skype: lamtanphiho.


Log in to reply