Cách phát trực tiếp video với nodejs  • mọi người giúp em cach để tạo một video live trên server node để phát ra một số client xem.  • WEB RTC 🙂 peerjs  • @qkhuyit said in Cách phát trực tiếp video với nodejs:

    WEB RTC 🙂 peerjs

    ngoài cách này còn cách nào khác không  • Xây dựng một server Video Streaming không phải đơn giản đây là một số ý tưởng trừu tượng vể một giải pháp thực tế:

    • Hiện tại phần lớn lưu lượng internet chủ yếu là Video hơn 70% tương lai sẽ còn lớn hơn và phải lưu ý phần lớn người dùng sẽ không xem video nếu video khởi động chậm 2-3 giây vì vậy video cần phải khởi động nhanh nhất có thể. Chia video thành các phần nhỏ và sử dụng nhiều server cho mỗi loại chất lượng của video ví dụ 360p cần một server có tốc độ truyền tải dữ liệu 1Mbps/1video/1lượt xem và phải tính toán dự đoán thông lượng sử dụng bộ đệm phát lại sao cho tối ưu.

Log in to reply
 

});