Mã hóa mật khẩu trước khi post  • em đang viết một site, nhưng muốn mã hóa mật khẩu trước khi post , em mã hóa được rồi, em dùng ajax khi post lên passportjs xác thực nhưng không Redirect sang trang chính được , ai có kinh nghiệm dùng rồi giúp em với .  • @CayBap thế bạn có giải mã ở server không?  • Thường rất ít ai tiến hàng mã hóa ở client rồi mới gởi về server vì như vậy rất tốn công, nếu cần bảo mật dữ liệu thì có thể dùng giao thức SSL để mã hóa data trước khi gởi.

    Các dạng mã hóa password thường mà mã hóa một chiều như MD5, SHA1 . . . chủ yếu để bảo vệ password trước "quản trị viên" website chứ không phải vì lý do an toàn khi transfer. Công việc đảm bảo an toàn data khi transfer đã có broswer lo 🙂 !


Log in to reply
 

});