REST API with HAPI framework • Chào mọi người.
  Mình checkout source ơ đường dẫn github và làm theo readme
  LInk : https://github.com/auth0-blog/hapi-jwt-authentication
  Ở router PATCH /api/user/{id}
  Mình không thể nào sử dụng đúng được. (Tức là mình không update được user)
  Bạn nào đã từng làm qua hoặc hiểu rõ cái này thì có thể chỉ cho mình được không?
  Cảm ơn nhiều.


Log in to reply