return trong package bcrypt • khi return hash trong function hash_password => e chỉ nhạn được gía trị undefined
  các bác chỉ e cách giair quyết với 0_1515572556188_hash.png • function hashPassword(password, saltRounds) {
   return bcrypt.hashSync(password, saltRounds);
  }
  
  console.log(hashPassword(myPlaintextPassword));
  

Log in to reply