Hỏi về search trong mongodb • Các anh/ chị cho em hỏi . Em có 1 collection Post (title,....). Bây giờ em muốn viết chức năng search theo title thì phải làm như thế nào. Em có tìm hiểu và làm như sau
  https://jsfiddle.net/nvs2394/8gvh7yfa/ • Query như trên đúng rồi mà.

  var regex = new RegExp(req.query.keyword, 'i');
  var query = Post.find({
   title: regex
  }, {
   'title': 1
  }).limit(20);
  

  Nhưng với việc tìm kiếm đơn giản, mình thường dùng 2 options là /ui khi sử dụng với $regex. Dạng như này:

  var regex = new RegExp("Bố em hút rất nhiều thuốc", 'iu');
  var query = Post.find({
   title: regex
  }, {
   title: 1
  }).limit(20);
  
  query.then(function (doc) {
    // use doc
  })
  

Log in to reply
 

});