Gán giá trị cho select tag  • Anh/chị cho em hỏi em đang làm bài với expressjs, khi xử lý yêu cầu xong thì từ expressjs, khi render em có gửi thêm dữ liệu ví dụ là {du_lieu: 'a'}. Trong giao diện được render đến em có select tag với các option 'a', 'b' thì em phải làm thế nào để gán value cho select tag là du_lieu được render lên được ạ. Em cám ơn.  • Quan trọng là bạn dùng gì để code giao diện angularjs, reactjs, ...


Log in to reply
 

});