Url rewrite • Mọi người cho mình hỏi vấn đề này với ạ.
  Server api viết bằng bằng Nodejs (express).
  Giờ mình có 1 collection seo-keywords chứa mongooseId và keyword vd: ObjectId('abc'): 'khoa-hoc-x'
  Giờ khi web app truy cập vào địa chỉ: BASEURL/khoa-hoc-x.
  Mình muốn hỏi là nên gọi api theo dạng BASEAPI/courses/khoa-hoc-x và rewrite lại url ở express để get dc courseId hay là ở webapp sẽ get data của collection seo-keywords và và gọi api là BASEAPI/courses/:courseId ạ.

  Mình cảm ơn trước.


Log in to reply
 

});