Cần cao nhân chỉ giáo về Nodejs, mongodb (Stitch apps) • Xin chào các bác!
  Tình hình là mình đang tìm hiểu về mongodb, cụ thể là STITCH của mongo nên có vài thắc mắc mong các bác giúp đỡ, cụ thể:
  mình có tạo 1 HTTP webhook verify bằng 'Payload Signature' nhưng lúc nào request thì cũng báo lỗi: 'bad signature on payload'
  theo như hướng dẫn của mongo ở link này:
  https://docs.mongodb.com/stitch/services/http/#example-signing-message-payload
  và ví dụ ở trang này
  https://github.com/danharper/hmac-examples

  mình có làm theo:

  1. tạo signature
   var key = 'mysecretkey',
   message = '{“message”:”MESSAGE”}',
   hash = crypto.createHmac('sha256', key).update(message).digest('hex')
   kết quả:=> b869b2ac8b0edf6b0dc1c520b747e439d42908f68ce54f4facc1375681d2f96e

  2. set stitch webhook secret: mysecretkey

  3. request bằng postman:

  • method: GET
  • url: sử dụng webhook url stitch cung cấp (copy - paste)
  • header:
   Content-Type:application/json
   X-Hook-Signature:sha256=b869b2ac8b0edf6b0dc1c520b747e439d42908f68ce54f4facc1375681d2f96e

  kết quả trả về:
  {
  "error": "bad signature on payload",
  "errorCode": "InvalidParameter",
  "error_code": "InvalidParameter",
  }
  mong các bác chỉ giáo


Log in to reply
 

});