Cần các cao thủ giúp đỡ • Em mới tìm hiểu về Node Js hiện em có đang làm thử và lấy dữ liệu từ DB sau khi select song em muốn thêm các dữ liệu phụ vào cho nó nhưng không đươc. Còn tạo trực tiếp thì lại thêm dc.
  Hiện cấu trúc.

  1. CategoriesController
   Category.find({}, function(err, rule)
   {
   rule.forEach(function(row, i)
   {
   common.createUrl('cate', row);
   });
   data.category = rule;

  2. Gọi đến hàn createUrl();
   exports.createUrl = function (mod, row) {
   switch (mod) {
   case "cate":
   const path = { _url: this.baseUrl(this.slug(row.title)) };
   row = Object.assign(row, path);
   return row;
   break;
   }
   }

  Em để như này thì cái hàm Object.assign báo lỗi và không thể gọp Row và Path vào mới nhau.

  vẫn dùng Object.assign(); khai báo thế này thì lại dc.
  var obj = {name: "A"; age: 20};
  var obj1 = {address: "HD"};
  var arrObj = Object.assign(obj, obj1);
  console.log(arrObj);

  Các bác giúp em với ạ. Thanks!
  }); • cai ham assign la copy obj con ban muon gop vo row thi nen dung cai khac chu. sao lai assign no.
  cai ham cua ban phuc tap that. • Sao bạn không thêm trực tiếp cái thuộc tính _url vào row luôn cho khoẻ mà phải dùng assign. Mình nghĩ khi nào cái path là một obj có sẵn từ trước thì mới dùng assign cho khoẻ, chứ giờ bạn đã mất công tạo cái obj path rồi thì chi bằng thêm thẳng cái thuộc tính url đó vào row luôn.
  Vơi cả diễn đàn dùng markdown để nhập bài viết. bạn tìm hiểu để nhập cho đẹp bài với dễ đọc nữa, chứ khối code mà bạn nhập vậy khó đọc lắm. (Khối lệnh thì đặt trong dấu ``` nội dung ```) 😄 • 0_1517189416222_image.png
  cái hàm này bạn viết sai rồi mà nhỉ ??? • Cơ bản mình thêm ở đây là bình thường khi lấy dữ liệu từ db ra thì làm gì có mình muốn tạo 1 hàm để sử lý việc tạo url cho tất cả và truyền ra view luôn sau đó mà có cần sửa gì thì sửa 1 cái thôi. Hiện tại bộ PHP mình cũng đang sử dụng cách thức này. • Nhưng mình thấy thì trong cái hàm createUrl của bạn không nhất thiết phải dùng hàm Object.assign(); mà 😄 • Chuyển từ PHP sang thì nên đọc qua ES6. còn cái hàm php của b mình đọc thấy khó hiểu quá...


Log in to reply
 

});