thắc mắc về mongoDB • Hiện tại mình có đang dùng thử mongoDB, cơ mà mỗi lần lấy dữ liệu ra thì mongo trả dạng như vầy:
  {"fieldName": { "$date": { "$numberLong": "1516419000000" } } }

  mình thắc mắc là có cách nào để mình lấy dữ liệu mà ko kèm theo mấy cái dataType như : "$numberLong", "$date", chỉ nhận kết quả: {"fieldName": 1516419000000 } ko nhỉ?

  Cảm ơn mọi người
  -----------------------------------
  [SOLVED]
  var a = {"fieldName": { "$date": { "$numberLong": "1516419000000" } } }
  - ở Mongo Stitch: var b = JSON.stringify(a) -> ' { \"fieldName\": \"1516419000000\"' }
  *đến đây là đã bỏ đc: $type như $numberLong, $date *
  - ở Client: JSON.parse(b), đôi khi phải parse 2 lần -> JSON.parse(JSON.parse(b))
  chuối cơ mà giải quyết tạm ổn vấn đề

  [1]: [https://github.com/mongodb-js/mongodb-extjson](link url)
  [2]: [https://docs.mongodb.com/stitch/reference/functions/utilities/#json](link url) • .select() những field muốn lấy nhé


Log in to reply
 

});