Tư vấn giúp em về Restful API • Chào mọi người, em đang làm đồ án tốt nghiệp về Node.js. Yêu cầu của em là xây dựng 1 web service thao tác CSDL MongoDB. Cho em hỏi là em cần tìm hiểu về gì và dùng IDE nào để code ạ?

  Thanks you very much! • @Huy-Đoàn
  Tìm hiểu Express (layer mỏng, dễ handle), Mongoose (ORM), Mongo, Nginx.
  Restful API thì bạn tập trung mô tả các đối tường. Các endpoint api sẽ dạng

  /api/users
  /api/users/:id
  Một số thì dùng RPC design cho dễ ví dụ
  /api/user/:id/active_user
  POST dùng để insert data, PUT dùng thay đổi, GET lấy dữ liệu, DELETE dùng destroy hoặc soft remove một số object.
  

  IDE thì mình đang sài VScode. Hỗ trợ JS có vẻ rất ổn • bạn có thể tham khảo repo của mình. Mình làm cũng khá lâu rồi.
  https://github.com/nvs2394/travel-server
  có gì thì contact qua Skype mình sẽ hướng dẫn: nvs2394


Log in to reply
 

});