Hỏi về cách lưu lịch sử thay đổi dữ liệu? • Xin chào mọi người,
  Ví dụ: Quản lí sinh viên, khi thao tác với dữ liệu sinh viên thì em muốn ghi log lại là ai đã thao tác, thao tác gì và dữ liệu sinh viên đó trước khi thao tác.

  Ai có kinh nghiệm giúp em, cho em solution với ạ. Em cảm ơn.
  P/s: em làm nodejs + mongodb • @Hậu-Chử
  Bạn nên xem qua module winston. Nói sơ qua. Winston là module giúp bạn log thông tin ra. Thì nó có khái niệm transport. Nghĩa là khi bạn set mongo là transport. Lúc bạn logger cái info ra. Thì cũng là lúc nó được transfer để lưu vào cái server database bạn chọn để lưu (ở đây là mongo).
  Bạn đọc 2 mục.

  1. Winston: https://github.com/winstonjs/winston
  2. Sau đó bạn đọc về transport mongo của winston: https://github.com/winstonjs/winston-mongodb

  Cách dùng khá dễ. 1 install 2 libary trên. 2 gọi winston ra. Và set transport cho winston là winston-mongodb trên. Lúc này cần lưu gì cứ logger.info(data), logger.etc...

  Ps: Sau khi làm được với Mongo nên research thử với Elastic search. Vì data log sẽ dùng làm phân tích và thuiongw non-edit. Do đó Elastic sẽ best choice cho thằng log này hơn. Nhưng nên làm với mongo nếu nó vẫn đáp ứng được vấn đề của bạn. • @Nguyen-Hien Ok anh, để em thử tìm hiểu


Log in to reply
 

});