Lấy IP tĩnh của app trên heroku  • Chào mọi người, em hiện tại đang deploy ứng dụng chat đơn giản nodejs và socket io lên heroku nhưng đang bị lỗi ạ. Phần lỗi này theo em tìm hiểu thì em không cấu hình đúng IP của app để kết nối với MySQL database. Mọi người ai dành chỉ em với a. Cám ơn rất nhiều


Log in to reply