new service for app  • hi mọi người, hiện tại mình đang nghiên cứu viết một service loggin cho app của mình. nhưng muốn làm như một service login của google. ai có từ khóa gì service này cho mình tham khảo với. tìm search mà không có từ khóa chi cả.
    mình cảm ơn.  • Sent from Rodgers Zone!!!

    1

Log in to reply