Nodejs Socket.io ngưng hoạt động sau vài phút, ai bị lỗi này không • @QQ288-Việt-Nam PM2 có option watch để xem code thay đổi thì nó tự restart lại app ấy bạn, mà bạn dùng mongoDB hay MySql vậy • @kevin3489 mình log ra như này bạn ơi

  0_1519959665099_image.png • @Phuocanh-Ta Mình dùng SQl bạn ơi, mà giờ phát hiện ra lỗi là câu lệnh sql không thực hiện được. Mình cũng không hiểu là bật app lên thì lệnh query tới database thực hiện được, mà sau 1 vài phút không hoạt động, mình refesh lại trang câu lệnh sql lại bị lỗi • Có lẽ đây là vấn đề của bạn chăng :D
  https://github.com/socketio/socket.io/issues/777 • @Phuocanh-Ta Nhiều lỗi quá chả biết lỗi nào bạn à, không biết lỗi socket.io hay lỗi kết nối đến server? • Mình thấy trong đó ng ta bảo do socket.io nó ngắt truyền dữ liệu nên khi kết nối lại hay chuyển gói dữ liệu mới thì dữ liệu không truyền đến được server => câu query của bạn không đủ dữ liệu để thực thi => server bị tắt do lỗi query • @QQ288-Việt-Nam thử thêm cái này coi bạn

  io.configure( function() {
    io.set('close timeout', 60*60*24); // 24h time out
  });
  


 • @Phuocanh-Ta Vẫn không được bạn à, hình như socket ngừng hoạt động sau vài phút, khi reload page thì hàm query lấy dữ liệu từ database không thực hiện gây ra lỗi • Vậy chắc bạn phải log lại các dữ liệu truyền vào câu lệnh query rồi, để xem thử ngang đoạn nào dữ liệu bị lỗi hay thiếu rồi mới tính tiếp


Log in to reply