NPM không install dependencies của các nested dependencies  • Chào mọi người,
    Em đang viết 1 cái app nhỏ như 1 dependencies push lên gitlab rồi dùng npm i git+ssh://.. để cài vào main app. Nhưng hiện tại có 1 vấn đề là khi install trên app lớn, npm không install các dependencies của app nhỏ này (khong tao folder node_modules). Em đã thử các version npm khác nhau nhưng vẫn không được. Mong mọi người ai đã từng gặp vấn đề này, trợ giúp e chút.
    Em cảm ơn.


Log in to reply
 

});