Paypal chuyển đổi công nghệ sử dụng Node.js • Bài viết này đăng trên Paypal engineering blog cho chúng ta biết thêm về vấn đề khó khăn nảy sinh trong quá trình phát triển sản phẩm, giữa các kĩ sư làm việc phía client-server, hiệu năng ứng dụng... Việc thay đổi nền tảng công nghệ đã giải quyết những vấn đề đó như thế nào, hiệu quả đầu ra ra sao đều được trình bày rất rõ ràng, dễ nắm bắt. Dù bài viết được đăng từ khá lâu nhưng mình nghĩ cũng là nguồn thông tin tham khảo hữu ích cho ae developer.
  Link bài viết • cảm ơn bạn, bài viết rất hay nhưng mình chưa hiểu vì sao express lại khó triển khai với quy mô team lớn. Hay họ muốn áp dụng những luật chặt hơn trong triển khai ứng dụng nhỉ • @ngocphuongnb đã nói trong Paypal chuyển đổi công nghệ sử dụng Node.js:

  cảm ơn bạn, bài viết rất hay nhưng mình chưa hiểu vì sao express lại khó triển khai với quy mô team lớn. Hay họ muốn áp dụng những luật chặt hơn trong triển khai ứng dụng nhỉ

  Ờ cái này mình nghĩ do nó unopinionated dẫn đến là mỗi thằng làm 1 kiểu không có quy chuẩn rõ ràng. Dẫn đến nó áp các quy chuẩn, module mặc định vào cho thằng kraken.js, để thống nhất toàn bộ team. .. Mà có khi nó PR cho kraken cũng nên 😛 • @Quốc-Cường đã nói trong Paypal chuyển đổi công nghệ sử dụng Node.js:

  @ngocphuongnb đã nói trong Paypal chuyển đổi công nghệ sử dụng Node.js:

  cảm ơn bạn, bài viết rất hay nhưng mình chưa hiểu vì sao express lại khó triển khai với quy mô team lớn. Hay họ muốn áp dụng những luật chặt hơn trong triển khai ứng dụng nhỉ

  Ờ cái này mình nghĩ do nó unopinionated dẫn đến là mỗi thằng làm 1 kiểu không có quy chuẩn rõ ràng. Dẫn đến nó áp các quy chuẩn, module mặc định vào cho thằng kraken.js, để thống nhất toàn bộ team. .. Mà có khi nó PR cho kraken cũng nên 😛

  ừ công nhận là phát triển app trên express dễ quá dẫn đến việc lộn xộn. Bản thân mình trước đây mỗi app còn viết một kiểu nữa mà. Sau khi quen code và tìm được kiểu ổn nhất rồi thì mới thống nhất một style


Log in to reply
 

});