Tương lai của Node.js • Xin chào các bạn,

  Tôi đang muốn tạo một diễn đàn sử dụng Nodebb như của nodejs.vn, nhưng tôi lại phân vân là không biết nên chọn Nodebb, hay Discourse, hay Flarum. Do đó, tôi đặt câu hỏi là Node.js sẽ có tương lai thế nào, tôi biết Javascript hiện tại đang là Vua theo đánh giá của Stackoverlow. Có nhiều người nói Nodebb còn thua Flarum, vậy những Admin của nodejs.vn, có thể cho tôi lời khuyên được không? Tôi có nên tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Node.js hay không?

  Cảm ơn! • @Bảo

  1. Về StackOverflow thì nếu nhiều người hỏi về JS chứng tỏ hai điều => Ngôn ngữ khó hiểu && ngôn ngữ khi viết làm lập trình viên code có nhiều bug.

  2. Về NodeBB thì mình dùng qua thấy k stable lắm =)). Deploy private project test thôi. Nên k đánh giá.

  3. Về sự phát triển của NodeJS thì nó khá rộng mình sẽ phân tích nhiều thứ hơn :

  1. Về Frontend Side: Bạn viết HTML, CSS, JS là điều bắt buộc. Và hiện tại thì chưa có thằng nào thay thế việc viết single page web app tốt hơn tụi Framework JS như React, Vue, ...
  2. Về Backend Side: Lúc này backend side rất nhiều lựa chọn. Ruby, python, Java, NodeJS, PHP.... etc. Mà có thằng nào chết đâu. Mỗi thằng có một hữu dụng riêng. Tùy việc team bạn fit với stack công nghệ nào thôi.
  3. Về việc cross platfỏrm như React Native, NodeIOT(của M$) thì JS cũng đang làm tốt. Nó như 1 solution song song với việc Native code. Nên cũng chả biết. Tùy mindset và yêu cầu app của bạn.
  

  Với lại bạn chả cần quan tâm ngôn ngữ đó lên hay k lên đâu. Bạn nắm mindset về phân tích specs, sản phẩm, thiết kê db, thiết kê cấu trúc, quy trình làm việc , sau đó việc đổi ngôn ngữ cũng không quá quan trọng. • P/S: Cha đẻ NodeJS ở Google Brain đã move qua project Golang của Google. Nhưng language mạnh là nhờ cộng đồng.


Log in to reply