Làm 2 ngày rồi nhưng vẫn không sửa được lỗi! NPM ERR(GIT BASH HERE) • Mình là newbie nên không hiểu sao mình làm giống anh Khoa Pham bài Viet ung dung chat đến đoạn file .json là lỗi 1_1521950176342_Capture.PNG 0_1521950176342_1.PNG ! • File package.json của bạn bị lỗi rồi.
  Đúng phải là:
  "dependencies": {
  ...
  }
  phía sau dependencies không có "" nhé bạn. • đã sửa lại và bị lỗi này bác biết sao không?0_1521971940148_2.PNG
Log in to reply