Tìm dev Ruby On Rails trong thời gian ngắn, lương cao  • Mình cần tìm dev Ruby On Rails để update 1 vài tính năng nhỏ của 1 open source về crypto exchange. Cần điều chỉnh 1 vài tính năng nhỏ để demo cho khách hàng. Hoặc có thể tư vấn. Có thể làm remote lâu dài hoặc theo từng công việc. Chi phí dự kiến khoảng 30 triệu/tháng, trả theo tuần. Liên hệ qua email: [email protected]


Log in to reply
 

});