Web nhạc online  • Mọi người cho em hỏi ngoài lề xíu, là em muốn làm web nghe nhạc mà không biết lấy nhạc từ đâu, là mua hay là lấy từ trang khác. Ae làm rồi chỉ giúp e :))  • Chú làm để thực hành thì lấy ở đâu cũng được (người ta còn cho qua), nếu làm để lấy thu nhập thì phải mua bản quyền.  • @Tú-Đc Lên sharecode.vn bạn tìm mã nguồn web nhạc, sau đó cứ up nhạc của bạn vào, đừng mua bán, kinh doanh là được, nên dùng VPS nước ngoài nếu muốn làm site lớn, vì không ảnh hưởng bản quyền nhạc VN trên VPS nước ngoài


Log in to reply