Login bằng TK Google • Chào mọi người,

  Em là Khan là newbie node JS,

  Em đang gặp vấn đề về đăng nhập bằng tài khoản Google.

  Em có xem hướng dẫn sử dụng passport-google-plus-token để tạo được oauth2.

  Nhưng mọi người cho em hỏi làm sao lấy được access_token của người dùng vì cần nó để post xác thực.

  Và nút đăng nhập GG ở client sẽ như thế nào không ạ? • @Nguyễn-Hoài-Khan (Sorry mod!!. Unikey nghich system h no khong hoat dong)
  Flow thuong la nhu vay.
  Co 2 solution ha. 1 la o phia client:
  Client implement SDK google -> Bam dang nhap = google -> chuyen qua trang google -> dang nhap -> google goi lai url redirect neu thanh cong o trong config tren app google -> trong cai callback co query acesstoken -> client gui len server -> check lai voi google -> store lai
  Neu lam o server side:
  Server generate 1 url -> client call no -> chuyen sang trang google -> Google goi lai callback -> co token -> gui len server -> kiem tra roi store.

  Ban doc ki~ tai lieu google. No co SDK implement ay. Minh thi khong dung passport de lam viec dang nhap.


Log in to reply
 

});