Về $$state trong angularjs • 0_1523802038708_1.PNG
  Em có làm bài todolist thì phát sinh vấn đề không thể lấy dữ liệu được . Em đã log ra thử thì mới thấy là cái factory trả về một cái $$state object thay vì data bình thường nên không thể đưa lên view được . Ai giúp em với ạ , em cảm ơn !!

  controller :
  0_1523802077742_2.PNG

  factory :
  0_1523802091808_3.PNG


 • Global Moderator

  @Trí-Nhã said in Về $$state trong angularjs:

  Em có làm bài todolist thì phát sinh vấn đề không thể lấy dữ liệu được . Em đã log ra thử thì mới thấy là cái factory trả về một cái $$state object thay vì data bình thường nên không thể đưa lên view được . Ai giúp em với ạ , em cảm ơn !!

  Bạn xem trường dữ liệu trên View đã gán đúng chưa? Như console bạn gửi trên là đã có dữ liệu data trả về (dòng 28).

  P/s: Còn tại dòng console.log(svTodos.get()); là bạn đang log service $http, service này chỉ trả về dữ liệu khi bạn gọi svTodos.get().then(/..../) • $scope.listtodo = data.data; • This post is deleted!

Log in to reply
 

});