Em mới nghiên cứu Nodejs, xin hỏi về require • Xin chào mọi người. Em có đang học Nodejs qua các video trên mạng, vì mới làm quen nên có nhiều cái chưa biết. Có vấn đề xin hỏi các anh giúp đỡ.

  //Em có code đoạn sau bằng Visual Code Studio:
  var http=require("http");
  var http=require("fs");
  ---> khi viết đến đây thì nó cứ báo convert qua ES6 và chuyển code thành
  import { createServer } from "http";
  import { readFileSync } from "fs"; Kết quả khi chạy thì không được. Cảm ơn mọi người ạ • theo như mình biết, hiện tại chưa sử dụng được import ES6 trong nodejs nhé. bạn cứ sử dụng require bình thường đi.
  còn nó báo chuyển kệ nó :v • có nhiều cách để viết es6 mà. babel ..... • @Nguyễn-Tuấn-Hiệu
  Hiện tại thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để import https://www.codementor.io/iykyvic/writing-your-nodejs-apps-using-es6-6dh0edw2o

  Còn về việc báo chuyển thì eslint hay jslint báo cho bạn. Nên bạn có thể ignore - hoặc là tắt jslint của IDE đi


Log in to reply
 

});