Hỏi Về graphql  • trong group có ai làm việc với graphql chưa? e đang làm một dự án mà dữ liệu trả về nhiều và realtime. vậy dùng thằng graphql này có ổn không ạ


Log in to reply
 

});