mongo tạo database  • E có dùng nodejs require mongo và tạo database như trên w3school hướng dẫn, nó thông báo tạo thành công nhưng sao khi e lên mongoDB compass thì nó không có db đó ạ


Log in to reply
 

});